Opis

„Korak napred“ je radni list za predškolce koji je u skladu sa novim Osnovama programa za predškolsko obrazovanje i vaspitanje „Godine uzleta“. Sadrži 7 poglavlja sa predlozima aktivnosti za decu u raznim životnim situacijama, koje podstiču na istraživanje, znatiželju, logičko razmišljanje i saradnju sa odraslima. Glavni junak knjige je fiktivni lik Gvozden koji dolazi na Zemlju i upoznaje se sa različitim situacijama u porodici,vrtiću, prodavnici, biblioteci, zoo-vrtu i parku. U radnoj svesci nalazi se dodatak sa nalepnicama koje deca mogu da koriste za pojedine zadatke, kao i Dodatak uz radnu svesku koji može pomoći vaspitačima i roditeljima u radu sa decom.

Svako poglavlje sadrži celine: Razgovor, Zadatak, Gvozden želi da nauči, Gvozden sada zna, kao i predlog kreativnih igara.

Odobren je od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

RAZGOVOR

U radnoj svesci „Korak napred“ podstiče se komunikacija na maternjem jeziku, čime se bogati dečji rečnik, podržava jezičko stvaralaštvo, razvija rana pismenost i pridaje značaj korišćenju jezika. Neke od predloženih tema za razgovor jesu: opisivanje mesta stanovanja i prostorija u sobama, razgovor o poseti zoo-vrtu, prodavnici, biblioteci, parku, životinjama, osmišljavanje razgovora dva drugara koristeći ljubazne reči…

ZADATAK

Kroz razne kreativne zadatke u ovoj radnoj svesci deca će vežbati grafomotoriku, učiti prepoznavanje slova i brojeva, uočavati detalje… Zadaci podrazumevaju crtanje, rešavanje lavirinta, sudokua ili slične igre po započetom primeru, zapažanje razlika između slika, bojenje, povezivanje istih pojmova, odgovaranje na pitanja i primenu u stvarnom životu (npr. pronaći u prodavnici proizvode sa oznakama zdrave hrane).

GVOZDEN ŽELI DA NAUČI

Ova celina sadrži razne aktivnosti u okviru jedne teme kojom će se baviti dato poglavlje: Jedinstveno i neponovljivo JA, Kako merimo vreme, Lepo ponašanje, Šta je to dom, Šta sve radim u toku dana, Mogu li i ja kao ti, Put od kuće do parka… Pomoću različitih kreativnih aktivnosti deca uče veštine kroz drugačiju prizmu. Tako se kod dece sprovodi primena naučenih i već poznatih pojmova kroz praktično a ne teorijsko znanje, koje mogu iskoristiti u stvarnom okruženju.

GVOZDEN SADA ZNA

Svako poglavlje završava se celinom „Gvozden sada zna“ gde deca imaju priliku da se podsete svega što su naučila ili što im je bilo zanimljivo, da predstave to crtežom ili pronađu odgovarajuće nalepnice u prilogu radne sveske koje mogu zalepiti na stranicu ili da sumiraju svoje novo i postojeće znanje na neki drugi način. Ova celina podstiče memoriju, zapažanje i logičko razmišljanje.

IGRE

U knjizi su dati predlozi raznih igara koja se mogu igrati u paru, u grupi, odraslima ili samostalno.  Igre u knjizi „Korak napred“ podstiču na razgovor (npr. Petominutno upoznavanje), neke podrazumevaju crtanje (npr. Ogledalo), razvijaju matematičke, naučne, tehnološke i digitalne kompetencije, zatim društvene i građanske kompetencije, podstiču inicijativu i preduzetništvo, kao i kulturološku svest i izražavanje.

U Dodatku su date polazne osnove koje su korišćene u izradi sadržaja radne sveske. „Korak napred“ je u skladu sa ključnim obrazovanim kompetencijama, pa su u ovom dodatku obrađene teme poput pružanja podrške razvoju dečjih sposobnosti, građenja pozitivne slike o sebi kod dece, stvaranja situacije integrisanog učenja.