Komplet gramatika srpskog jezika

Home/Knjige za decu i mlade, Gramatike, Školski priručnici/Komplet gramatika srpskog jezika

Komplet gramatika srpskog jezika

1,760.00 RSD

Ovaj komplet sadrži dve gramatike koje pokrivaju gradivo iz srpskog jezika za celu osnovnu školu.

Opis

Gramatika iz srpskog jezika za osnovnu školu u dve knjige: Gramatika srpskog jezika od 1. do 4. razreda i Gramatika srpskog jezika od 5. do 8. razreda. Oba priručnika odobrena su od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

 • Gramatika srpskog jezika od 1. do 4. razreda

Sadržaj:

 • Škola
 • Ulica
 • Porodica
 • Kako se sporazumevamo: glasovi i slova, samoglasnici, suglasnici, slog, pismo, reči
 • Rečenica: govorne i pisane celine, shvatanje sadržaja rečenice, rečenice prema značenju, rečenice prema obliku, rečenice prema sastavu, red reči u rečenici
 • Vrste reči: imenice, glagoli, pridevi, zamenice, brojevi
 • Služba reči u rečenici: subjekat i predikat, priloške odredbe, atribut
 • Pravopis: upravni govor, neupravni govor, naglašeni i nenaglašeni slogovi, veliko slovo, pisanje imena, naselja i ulica, interpunkcijski znaci, pisanje rečce LI i rečce NE, rastavljanje reči na kraju reda, pisanje adrese, skraćenice, pisanje brojeva slovima, pisanje datuma, pisanje imena praznika, pisanje suglasnika J, rečenična melodija, naglašavanje reči u rečenici, izražajno čitanje
 • Rečnik: reči u čijem se izgovaranju ili pisanju češće greši
 • Rešenja zadataka
 • Gramatika srpskog jezika od 5. do 8. razreda

Sadržaj:

 • Fonetika: glasovi, govorni organi, vokali, podela glasova po mestu izgovora, podela glasova prema načinu izgovora, glasovne promene, akcenti
 • Morfologija: imenice, pridevi, zamenice, glagoli, brojevi, prilozi, predlozi, veznici, rečce, uzvici
 • Građenje reči: struktura (imenice građene pomoću sufiksa, imenice subjektivne ocene, i još neke reči)
 • Leksikologija: višeznačnost reči, arhaizmi, kontrast, antonimi, sinonimi, paronimi, homonimi, funkcionalni stilovi, frazeologizmi, tuđice, analiza, retrospekcija, analogija, gradacija, recenzija, ovacija, tumačenje reči
 • Sintaksa: značenje padeža, funkcija padeža, u rečenici (sinonimija padeža), kongruencija, sintagme, delovi rečenice (funkcija reči u rečenici), komunikativna i predikatska rečenica
 • Razvoj srpskog jezika: počeci slovenske pismenosti, srpski jezik do XIX veka, Vuk Stefanović Karadžić
 • Pravopis: veliko slovo, spojeno i odvojeno pisanje reči, interpunkcija, skraćenice, zadaci, rešenja

Title

Go to Top