Opis

Ova gramatika je namenjena svim učenicima nemačkog jezika, počev od onih koji se tek upoznaju sa nemačkim kao stranim jezikom, kao i onima koji svoja postojeća znanja žele da prošire.
Poglavlja ove knjige sadrže kratak osvrt na sve bitnije oblasti gramatike i tvorbe reči nemačkog jezika, pri čemu su oni sadržaji koji su relevantniji za osnovnoškolski uzrast podrobnije opisani. Uz gramatička objašnjenja novih sadržaja dati su primeri na nemačkom jeziku sa pratećim prevodom na srpksi jezik. Kod vrsta reči koje zahtevaju paradigme promena sa mnoštvom nastavaka i različitih oblika, primeri su prikazani tabelarno radi što veće pregčednosti i lakšeg snalaženja korisnika.
Na kraju knjige dat je tabelarni prikaz pravilnih i nepravilnih glagola u nemačkom jeziku sa prevodom svakog glagola na srpski jezik.