Uvod u STEM nauke

Početna/Uncategorized/Uvod u STEM nauke

Uvod u STEM nauke

900.00 RSD 720.00 RSD

Jedinstvena STEM knjiga koja sadrži četiri oblasti: nauku, tehnologiju, matematiku i inženjerstvo. Koncipirana je u formi radne sveske sa zadacima, koja deci pomažu da razumeju uzročno-posledične veze pojava iz okruženja. Na kraju svakog poglavlja nalaze se i rešenja pitanja, osmosmerki, mozgalica i drugih kreativnih zadataka.

Kategorija:

Opis

ŠTA JE STEM?

STEM je engleska skraćenica za „nauku, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku“ (science, technology, engineering and maths). STEM je mnogo višeznačniji od prostog prevoda termina.

STEM ove nauke integriše u jedinstveni model učenja, koji se temelji na stvarnim interakcijama, razvoju kreativnih potencijala i rešavanju kompleksnih zadataka.

ZAŠTO STEM?

Zato što te sprema da dobiješ Nobelovu nagradu iz fizike, postaneš matematički genije, odeš na Mesec ili konstruišeš svog robota iz snova.

Predviđa se da će među Top 50 globalno najtraženijih profesija do 2020. godine 42 biti iz STEM oblasti.

Ova knjiga je puna sjajnih ilustracija, zanimljivih činjenica, vežbi i zadataka na svakoj strani koji će se dopasti podjednako dečacima i devojčicama bez obzira na godište i okruženje iz kojeg dolaze. U ovoj knjizi obrađeni su pojmovi sa zadacima iz četiri oblasti: matematike, tehnologije, inženjerstva i nauke.

Ova STEM edicija omogućiće multidisciplinarni pristup učenju i savladavanju savremenih veština.

Kako bi mogli odgovoriti na sve zahteve modernog tržišta i ekonomije, mladi danas treba da vladaju funkcionalnim znanjima i da budu u stanju da ovakva znanja iskoriste multidisciplinarno, tj. da stečene kompetencije iskoriste u okviru različitih disciplina.

Kroz praktične vežbe i na interaktivan način, deca će uz pomoć ove knjige steći nova znanja koja će im pomoći da povezuju informacije u razvijajaju kritičko mišljenje.

  • Jednostavna, lako razumljiva objašnjenja o nauci
  • Aktivnosti i zadaci uz svako objašnjenje, rešenja na kraju knjige
  • Razvija logičko razmišljanje
  • Multidisciplinarni pristup učenju
Go to Top