Maleni Čupavko (1-4)

Maleni Čupavko (1-4)

3,200.00 RSD 2,400.00 RSD

Serija knjiga o Malenom Čupavku je internacionalni bestseler pristutan u preko 40 zemalaj sveta, jedinstven u ponudi na našem tržištu. Svaka od knjiga iz serije obrađuje jednu važnu životnu temu od koje dete ‘za dlaku’ poraste. Ova edicija o avanturama Malenog Čupavka predstavljaju jedinstvenu formu literature koja decu postavlja u ulogu pripovedača. Na taj način, fokusirajući se na ilsutarcije, a ne na tekst, deca razvijaju svoj vokabular, pažljivo biraju reči izgrađuju samopouzdanje u sam proces čitanja. Deca aktivno otkrivaju karakter likova u priči, nadograđuju ih kao i samu radnju i atmosferu dela. Svaka od knjiga iz serije obrađuje neku od važnih životnih tema: predrasdue, prijateljstvo, slobodu i prevazilaženje straha.

Opis

Serija knjiga o Malenom Čupavku je internacionalni bestseler pristutan u preko 30 zemalja sveta, jedinstven u ponudi na našem tržištu. Svaka od knjiga iz serije obrađuje jednu važnu životnu temu od koje dete ‘za dlaku’ poraste. Serija knjiga o Malenom Čupavku stavlja dete u aktivnu poziciju, izazivajući ga da se nađe u ulozi glavnog pripovedača, da izađe iz pozicije pasivnog slušaoca ili pratioca strukturiranog teksta. Na ovaj način dete izgrađuje samopouzdanje u sam proces čitanja što čini važnu osnovu za dalje napredovanje čitalačkih veština. Pored toga, neizmerna važnost ovakve literature krije se u tome što stavljaju dete u situaciji da produkuje reči, da traži u svom jezičkom rečniku adekvatnu reč za ono što želi da opiše dok gleda ilustracije.
Avanture Malenog Čupavka drže budnim i decu i roditelje jer se ove priče mogu ispričati u dijalogu, jer dete može da započne priču ali i da uključi odraslog ukoliko mu je potrebna podrška. Zbog toga odrasli pri korišćenju knjiga iz ove serije knjiga moraju biti spremni da se isprate priču koju dete vodi, da se nađu u ulozi aktivnog slušaoca a po potrebi da pruže podršku u pripovedanju i tumačenju.
Kada deca nemaju priliku da se direktno oslone na tekst (koji slušaju ili sami čitaju), oni moraju sami da razumeju priče, koristeći ilustracije ali i svoju maštu. Zbog toga Malenog Čupavka ne treba staviti u fioku lakih slikovnica za decu jer njegov glas se ne krije iza slova, već se nalazi u glasu deteta. A upravo taj dečiji glas je najmoćniji alat koji Maleni Čupavko ima!

Go to Top