Opis

Slikovnica sadrži dve narodne basne: Dva jarca na brvnu i Dve koze na stazi.