2020-04-05T20:22:11+00:00

Darkus i osveta buba

Darkus i osveta buba. Dok traga za svojim tatom, šefom naučnog odseka Prirodnjačkog muzeja u Londonu koji je misteriozno nestao, trinaestogodišnji Darkus pronalazi planinu nesvakidašnjih buba i suprotstavlja se zloj Lukreciji Kater, ludoj naučnici i dizajnerki visoke mode koja se opsesivno zainteresovala za insekte.

2020-07-23T11:55:50+00:00

STEM knjiga aktivnosti

STEM knjiga aktivnosti. STEM knjiga aktivnosti je edukativna knjiga o velikim temama za male naučnike. Interesantne činjenice i zadaci za rešavanje uče decu da je tehnologija praktična primena naule, da inženjerstvo oživljava mašine a da ihmatematika sve spaja. Ona obuhvata četiri oblasti nauku, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku.

2020-04-04T12:50:17+00:00

Gramatika srpskog jezika od 1-4 razreda osnove škole

Gramatika srpskog jezika od 1-4 razreda osnove škole. Ova gramatika je svojevrsni priručnik za osnovnu školu koji obuhvata gradivo od 1-4 razreda osnovne škole. Ovaj priručnik vodi učenika kroz zadatak, proeceduru, izuzetak i pravila za učenje srpskog jezika. Ako hoćete da naučite čitanje i pisanje, a uz to i mnoštvo reči, onda se odlučite za našu knjigu. Brzo ćete ovladati rečima a potom i odnosima među njima. Lako ćete naučiti šta su subjekat i prediakt.

2020-04-04T14:35:08+00:00

Engleski rečnik

Engleski rečnik. Bilo da ste početnik ili već vladate terminima engleskog jezika, ovaj rečnik će vam postati nezamenljiv priručnik u učenju. Godinama, jedno od najprodavanijih i najprepozantijih izdanja za učenje jezika. Pored toga što je dvosmerni, rečnik sadrži u sredini knjige i kratak pregled engleske gramatike.