Ova gramatika je svojevrsni priručnik za osnovnu školu koji obuhvata gradivo 5-8 razreda osnovne škole. Vi ste potpuno stasali za učenje gramatike. Da to nije teško, uverićete se veoma brzo. Stoga poslušajte naše savete. Najpre pročitaje lekciju, potom podvucite važne pojmove, a onda pokušajte da razumete o čemu se govori. Kada budete sigurni u sebe, uradite zadatak. Ako ipak ne možete, onda pročitajte postupak. Videćete da je lako. Ne postoji nauka koju čovek nije savladao. Jedino je teško ono šte se ne razume. Zato čitajete više puta. U svakom zadatku sadržana su tri nivoa razumevanja. Zato je zadatak složeniji, jer će svako od vas moći da dođe do odgovarajućeg nivo, ali i da poželi još. Postigli ste napredni nivo onda kada ste sami uradili kompletan zadatak.

Gramatika je odobrena kao priručnik u nastavi od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.