Ova gramatika je svojevrsni priručnik za osnovnu školu koji obuhvata gradivo 1-4 razreda osnovne škole. Ovaj priručnik vodi učenika kroz zadatak, proceduru, izuzetak i pravila za učenje srpskog jezika. Ako hoćete da naučite čitanje i pisanje, a uz to i mnoštvo reči, onda se odlučite za našu knjigu. Brzo ćete ovladati rečima, a potom i odnosima među njima. Lako ćete naučiti šta su subjekat i predikat. A kada dostignete viši nivo, shvatićete da je ova knjiga u stvari zbirka vašeg znanja. Ako posumnjate u sebe i hoćete nešto da proverite, samo okrenite odgovarajuću stranu.

Zadatke sa jednom zvezdicom može da reši svako dete. Zato ne odustajte! Pročitajte i složenije zadatke koji imaju više od jedne zvezdice. Ako niste sigurni, pogledajte rešenje.

Gramatika je odobrena kao priručnik u nastavi od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.