Project Description

Gramatika srpskog jezika od 1-4 razreda osnove škole

Ova gramatika je svojevrsni priručnik za osnovnu školu koji obuhvata gradivo od 1-4 razreda osnovne škole. Ovaj priručnik vodi učenika kroz zadatak, proeceduru, izuzetak i pravila za učenje srpskog jezika. Ako hoćete da naučite čitanje i pisanje, a uz to i mnoštvo reči, onda se odlučite za našu knjigu. Brzo ćete ovladati rečima a potom i odnosima među njima. Lako ćete naučiti šta su subjekat i prediakt. A kada dostignete viši nivo, shvatićete da je ova knjig u stvari zbirka vašeg znanja. Ako posumnjate u sebe i hoćete nešto da proverite, samo okrenite odgovarajuću stranu.

Zadatke sa jednom zvezdivom može da reši svako dete. Zato ne odustjate! Pročitajte i složenije zadatke koji imaju više od jedne zvezdice. Ako se uplašite, pogleajte rešenje. Samo ne odustajte! Ovo je vaš jezik i vi ga poznajete.

Gramatika je odobrena kao priručnik u nastavi od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.