Svesna pažnja, njeno podsticanje tokom razvoja i praktikovanje u psihološkom i pedagoškom radu sa decom od višestruke je koristi.

Procesi svesne pažnje omogućavaju da budemo prisutni i sveukupno svesni trenutka u kome se nalazimo, da ga takvog kakav je prigrlimo i doživimo. Ovome je suprotno ono što zovemo „multitasking“ i stanje užurbanosti, koji se nameću savremenim tempom života. Takav tempo nije nametnut samo odraslima već i deci. Deca gledaju odrasle kako se ponašaju, oni su njihovi modeli. Kao i odraslima, i deci se daju zadaci koji zahtevaju brzo, a često i simultano reagovanje. Takvo postupanje i sagledavanje obaveza ustalio se kao standard, koga neretko prate napetost i anksioznost.

Svesna pažnja vraća nas u opuštenost, potpunost doživljavanja i u puno prisustvo trenutka u kojem se nalazimo. Ono što je karakteristično jeste da je ona po svojim aspektima bliska načinu na koji deca i mladi doživljavaju svet. Deci je u njihovom iskustvu sve novo, svet oko sebe vide širom otvorenih očiju, vazduh udišu punim plućima. Otvoreni su prema svemu što im se dešava. Korisno je, ako ne i potrebno, dodatno im podstaći tu otvorenost. Tehnike pune svesnosti, koje se mogu predstaviti kroz igru, putem priča, metafora i drugim različitim aktivnostima, promovišu i ustaljuju takav način doživljavanja. Tehnike nisu određene uzrastom, ali što su sadržaji bliži dečjem iskustvu, brže će ih osvestiti.

Priče u priručniku „Marta i Maksim upoznaju svesnost“ bliske su deci, pobuđuju dečju radoznalost, pozivaju ih na igru. Tako se deca, vođena pričom, angažuju u zadacima kojima uče i sagledavaju punu svesnost. Kako bi vežbe pune svesnosti koje se rade sa decom bile što iskustvenije, autentičnije u doživljavanju, preporučljivo je da ih vaspitači, predavači, ali i roditelji samostalno praktikuju. Tako će u doživljaju pune svesnosti i oni biti prisutni sa decom, biće njihova velika podrška, vodiči tokom procesa.

Potrebno je naznačiti da postizanje pune svesnosti nema samo funkciju opuštanja već njeno vežbanje pomaže u postizanju fokusa i koncentracije. Samim tim, pomaže u učenju. Podstiče razvoj radoznalosti kod dece. Kroz punu svesnost postiže se veći nivo svesnosti sebe, sveta oko sebe, kao i svesnosti drugih i njihovih iskustava. Na taj način bolje se razumeju različite perspektive doživljavanja, razvija se empatija, što pomaže uspostavljanju dobrih, kvalitetnih odnosa s drugima i dobrom funkcionisanju grupe vršnjaka.

Sveukupno gledano, procesi svesne pažnje omogućuju rasterećenje od stresa. Međutim, njihove funkcije su raznovrsne, efekti dalekosežni, a krajnji cilj jeste promocija sreće i kvaliteta življenja, čemu težimo da učimo našu decu, a u čemu nam priče i zadaci koji slede mogu svrsishodno biti od velike koristi.

Knjigu „Marta i Maksim upoznaju svesnost“ možete kupiti ovde.