Sa velikim zadovoljstvom, ali i sa odgovornošću da naš susret bude prava podrška praktičarima iz vrtića širom zemlje, izdavačka kuća JRJ je 23. maja 2023. organizovala stručni seminar na temu Izazovna ponašanja kod dece i postavljanje granica.

Direktori, stručni saradnici i vaspitači vrtića iz cele Srbije,okupili su se u prepunoj kino sali Etnografskog muzeja kako bi razmenili iskustva i dobili savete i smernice od strane stručnih i kompetentnih predavačica, psihoterapeutkinja Julije Krkec i Eve Brlek.

Okupljene je najpre pozdravila direktorka JRJ izdavačke kuće, Jovana Majstorović, koja je istakla koliko je značajno da se sistemski bavimo izazovnim ponašanjima dece i pružimo preko potrebne alate roditeljima i praktičarima u radu kako bi hrabro, osvešćeno i posvećeno pristupali razvoju socioemocionalnih veština kod dece. Usledila je inspirativna pozdravna reč dečjeg psihologa, Marije Belenzade, koja je podsetila da je bavljenje dečjim emocijama od najranijeg detinjstva temelj za izgradnju samosvesnih, samopouzdanih i odgovornih generacija, a da je knjiga nezamenjivo sredstvo na tom putu.

Iako je inicijalni povod okupljanja bio izdavanje najnovijih naslova iz edicije knjiga o izazovnim ponašanjima, autorke nisu koncipirale predavanje kao promociju knjige, već su želele kolegama da ponude kompleksnije i sadržajnije pojašnjenje kako izazovna ponašanja nastaju, šta se nalazi u pozadini onoga što vidimo kao afektivno ponašanje deteta i kako možemo preventivno da delujemo kako bismo deci koja su senzitivnije prirode pomogli da se samoregulišu i umire.

Sudeći po budnoj pažnji publike i aktivnim razmenama koje su trajale tokom čitavog predavanja, zaključujemo da su ovakva okupljanja višestruko korisna praktičarima i težićemo da ih što češće organizujemo u budućnosti.