Pojam virusa je nažalost u poslednje vreme veoma aktuelan i česta reč koju deca mogu da čuju na svakom koraku. Iako nismo ranije toliko pričali o tome, koronavirus nije jedini virus o kome bismo trebali da znamo više. Naprotiv, važno je deci dati osnovno znanje o virusima i bakterijama, jer oni vrebaju na svakom koraku. Deca bi odmalena trebalo da usvoje zdrave navike, da nauče da vode računa o čistoći, ličnoj higijeni i svojoj ishrani. U tome im može pomoći zanimljiva slikovnica „Upoznajmo viruse i bakterije – ta nevidljiva stvorenja“, koja im daje odgovore na prva pitanja o ovoj temi.

Drago nam je što su u Domu zdravlja Zvezdara prepoznali značaj ove slikovnice i uvrstali je u obaveznu literaturu za rad s decom u svom savetovalištu. Zahvaljujemo im se na preporuci koju su nam dali.

piše: Marija Manojlović, psiholog Razvojnog savetovališta u Domu zdravlja Zvezdara

U doba pandemije kada su virusi i bakterije česta i svakodnevna tema koja zbunjuje plaši i zabrinjava decu, knjiga „Upoznajmo viruse i bakterije – ta nevidljiva stvorenja“ na kreativan nači predočava deci prirodu visrusa i bakterija, načine njihovog razmnožavanja i prenošenja, ulogu vakcine, vitamina i lekova. Na jednostavan način objašnjeni su pojmovi epidemije i pandemije. Knjiga je puna veselih i živopisnih ilustracija koje pomažu vašem detetu da shvati ove za njega nove pojmove. Kako bi olakšali deci da se nose sa zbunjujućim i često kontradiktornim savetima koje čuje od odraslih, ovu knjigu preporučila bih svakom roditelju.

 

Slikovnicu možete kupiti ovde.